Žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy v Bytči k stiahnutiu.